L  I  B  E  R  A  L  I  S  M  U  S  

1946, Bruselská deklarace

16. červen 1946

 

My, delegáti těchto stran :

Liberální strana Belgie,

Liberální strana Velké Británie,

Radikální a Sociálně – radikální strana Francie,

Radikální strana Dánska,

Strana svobody Nizozemska,

Radikální demokratická strana Švýcarska,

Lidová strana Švédska,

Liberální strana Itálie,

a zástupce španělských liberálů v exilu,

 

shromáždění v Bruselu, 16. června 1946, aby oslavili sté výročí založení belgické Liberální strany v době, kdy zpustošení způsobené dvěma krutými světovými válkami vyvolalo nepořádek v myšlení lidí a chaos v v ekonomice lidí, vyhlašujeme naši společnou víru a naše principy v následující deklaraci, kterou nazýváme Bruselskou deklarací.

 

1.

Prosazujeme naši víru v duchovní svobodu člověka. Jsme proti každé formě vlády, která nezaručuje všem svým občanům svobodu svědomí, svobodu tisku, svobodu shromažďování a právo svobodného vyjadřování a zveřejnění své víry a názorů.

 

2.

Odmítáme každou reakční nebo totalitní formu vlády. Prosazujeme naši víru v politickou svobodu a demokracii. Žádná země není demokratická, pokud nezaručuje respektování základních práv lidské osobnosti, osobní svobody, právo svobodné kritiky, zodpovědnosti vlády vůči národu, nezávislost spravedlnosti a jestliže její politický režim není založen na vědomém, svobodném a osvíceném souhlasu národa.

 

3.

Jsme přesvědčeni, že potlačení ekonomické svobody vede nevyhnutelně k zmizení politické svobody, vyjadřujeme naši důvěru v ekonomiku, která respektuje soukromou iniciativu, smysl pro podnikání a osobní odpovědnost. Odmítáme řešení, která umísťují veškerou ekonomiku země do rukou státu a tvrdíme, že je možné se vyhnout ekonomické anarchii a zároveň udržet metody a atmosféru svobody. Jsme si vědomi toho, že tato politická svoboda nemůže být oddělena od blahobytu a společenského pokroku, chceme vybudovat režim, který bude demokratický ve svém hospodářství a ve své formě a který na jedné straně, pokrokově a v souladu se speciálními podmínkami v každé zemi, spojí pracující s prospěchem a správou všech podniků,a který, na druhé straně, zaručí každému ochranu před válkou, nemocí a nezaměstnaností.

 

4.

Věříme, že válka může být zrušena pouze světovou organizací, která zahrnuje všechny národy, velké i malé, pod stejným právem soudnictví a spravedlnosti. Světový mír a světová ekonomická prosperita vyžadují volnou výměnu zboží a služeb, volný oběh lidí a kapitálů, zrušení všech bariér v hospodářských vztazích mezi státy, a v zájmu spotřebitelů vytvoření kontroly nad kartely a monopoly národními i mezinárodními.

 

5.

Nakonec tvrdíme, že naším cílem je rozvíjet u lidí současně důvěru ve vzdělání a charakter, dát jim smysl svobody a odpovědnosti a tak je udělat schopnými sloužit své zemi a lidstvu; a tvrdíme, že z hlediska rostoucího nebezpečí politické a hospodářské tyranie, člověk svobodný, obdařený sociálním a mezinárodním duchem (svědomím), je nadějí pro svět.

 

 


„Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.“ Jan Werich