L  I  B  E  R  A  L  I  S  M  U  S  

Liberalismus podle Graye

John Gray: Liberalismus (OI, 1999)

 

„Všem odměnám liberální tradice je společné určité – zřetelně novověké – pojetí člověka a společnosti. Toto pojetí má tyto složky: je

 

*individualistické,  neboť trvá na tom, že jedinec je mravně nadřazen jakémukoliv kolektivu;

*egalitářské  v tom smyslu, že přiznává všem lidem stejný morální status a popírá význam rozdílné morální hodnoty lidských bytostí pro právní či politický řád,

*univerzalistické  tím, že považuje lidstvo za mravně jednotné a až na druhé místo staví specifická historická společenství a kulturní formy;

*melioristické  ve svém přesvědčení, že každá společenská instituce a každé politické zřízení je opravitelné a vylepšitelné.

 

Právě toto pojetí člověka a společnosti dává liberalismu jeho přesnou identitu, která překračuje jeho obrovskou vnitřní rozmanitost a složitost.“ (str.8)

 

 

 

 


„Muži nedovedou ocenit vlastní ženy. To přenechávají druhým.“ Oscar Wilde