Ú  V  O  D  

 

Vítejte na stránkách IKHB.

Věřím, že Vás naše činnost zaujme a že se setkáme na některé akci IKHB, nebo nám napíšete o některý z námi vydávaných materiálů.

Mějte se svobodně

 

Váš Milan Hamerský, ředitel IKHB

 


 

Institut KHB vznikl jako organizace, která si za svůj hlavní cíl stanovila soustavné hájení svobody, ochranu vlastnictví a soukromí jednotlivců.

 

   Cílem činnosti institutu je zejména:

 

*Působit k prosazování liberálních hodnot a rozšiřování liberálních myšlenek ve společnosti;

*Napomáhat institucím a jednotlivcům při hájejí jejich oprávněných zájmů;

*Podporovat vědecký výzkum společenských témat;

*Ctít liberální hodnoty pluralitní demokratické společnosti s důrazem na svobodu jedince;

*Ctít ideový odkaz Karla Havlíčka Borovského, zachovávat a rozšiřovat jeho dílo;

*Koordinovat svou činnost se shodně orientovanými organizacemi.

 

 

Osoba Karla Havlíčka Borovského byla pro název institutu vybrána jako výrazný symbol toho, oč institut usiluje a k čemu se hlásí. KHB zažil jak krátké období konstitučních nadějí, tak dobu, která svobodě přála výrazně méně, než je tomu dnes.

 

Kromě jiného byl novinář a vydavatel, vždy si našel prostor pro své působení. Byl profesionál: dokázal skloubit svůj osobní život a soukromé zájmy se svou činností, jak říkal, pro národ. Vycházel z přesvědčení, že základem všeho je dostatek svobody a že svobodu si musí každý hájit sám, jinak o ni muže přijít. Historie mu dala jistě za pravdu.

 

V dnešní době, nepochybně složitější, než byla ta Havlíčkova, občan – jednotlivec se nemůže sám efektivně bránit všem možným pokusům směrujícím k omezení jeho svobody a zkrácení jeho práv. Státní moc, která má být garantem svobody, zároveň představuje její možný zdroj ohrožení. Je proto potřeba soustavné, cílené a organizované působení k hájení soukromých zájmu jednotlivců, a to v oblasti základních práv a svobod.

 

K tomu směruje činnost institutu. Náplň činnosti institutu tvoří obecně vydávání tiskovin, poradenská činnost, pořádání konferencí, diskusí, happeningu a studium života i díla Karla Havlíčka Borovského (více viz činnost).

 


Vedení IKHB

 

Milan Hamerský, ředitel IKHB

-právník, politolog, publicista

 

Vít Procházka, zástupce ředitele IKHB

-student historie

 

Čestná rada

TJ, JZ, EO